شركت توليدي يدك نويدSTYN در پاسخ به درخواست مشتريان سوپاپ در سال 1381 نسبت به توليد انواع گيت سوپاپ برنجي و چدني اقدام نمود.

محصولات اين شركت كه با پشتيباني تكنولوژيكي شركت توليدي يدكي موتور ايران و دانش فني شركت هاي معتبر اروپايي ؛ تهيه مي گردد از كيفيت بالايي برخوردار است . و در حال حاضر تامين كننده گيت سوپاپ اكثر توليدكنندگان موتور سبك و سنگين در ايران مي باشد.

اين شركت سيت سوپاپ را نيز با كيفيت بالا به سبد محصولات خود اضافه نموده و گيت ها و سيت هاي STYN براي انواع موتور هاي ديزلي و بنزيني برنامه ريزي گرديده و مورد استقبال اغلب مشتريان مي باشد. نظر به شرايط خاص متالورژيكي این محصولات؛شركت STYNواحد ريخته گري خود را جهت دستيابي به حداكثر كيفيت بكار گمارده تا با توجه به شرايط فيزيكي و شيميايي موتور هاي مختلف؛ محصولاتي متناسب با اين خصوصيات تهيه گردد.

توليد گيت و سيت و سوپاپ موتور بصورت هماهنگ در يك گروه توليدي ؛ سازگاري قطعات با همديگر را تضمين نموده و مصرف كنندگان را به نحو مطلوبی از کیفیت بالای این محصولات مطمئن مي سازد