شركت توليدي يدك نويد در راستاي حفظ كيفيت محصولات و تداوم توليد مرغوب در سال 2005 ميلادي اولين گواهينامه 9001:2000 ISOاز شركت TQCST دريافت كرد و در حال حاضر دارای گواهینامه های ISO-9001 وISO-TS 16949
مي باشد.


Cer2Cer1Cer1